Μαγνητικός Διεγέρτης – Super Inductive System


Το Super Inductive System (SIS) είναι μια τεχνολογία που βασίζεται σε ένα υψηλής ισχύος ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο επηρεάζει θετικά τον ανθρώπινο ιστό. Τα θεραπευτικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την μείωση πόνου, την επούλωση καταγμάτων, την μυοχαλάρωση, την μυοδιέγερση και την κινητοποίηση αρθρώσεων.

Το ευρύ φάσμα συχνοτήτων εξασφαλίζει ότι το BTL Super Inductive System ενδείκνυται για όλα τα στάδια των επώδυνων καταστάσεων. Η διαχείριση τους βασίζεται σε τρεις διαφορετικές θεωρίες για τον έλεγχο του πόνου. Κάθε μια από αυτές ποικίλει σε φάσμα συχνοτήτων. Επομένως η θεραπεία με το SIS οδηγεί σε άμεση ανακούφιση σε όλα τα στάδια των διαταραχών, είτε χρόνια είτε οξεία.

SIS_medical_background_graph-_EN

Τα γραφήματα δείχνουν μείωση του πόνου μετά από 5 με 10 θεραπείες με το BTL Super Inductive System. Τα αποτελέσματα στην οπτική αναλογική κλίμακα, δείχνουν πως το 87% των των ασθενών παρουσίασαν μείωση του πόνου. *

* KAZALAKOVA, Krasimira: Repetitive Peripheral Magnetic Stimulation as Pain Management Solution in Musculoskeletal and Neurological Disorders – A Pilot Study

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Η κινητοποίηση των αρθρώσεων επιτυγχάνεται μέσω των επαναλαμβανόμενων συσπάσεων των μυών που περιβάλουν την αρθρική κάψα.

Η επαναλαμβανόμενη αυτή σύσπαση αντικαθιστά την χειροκίνητη κινητοποίηση της άρθρωσης, η οποία οδηγεί στην αποκατάσταση της κίνησης.

ΜΥΟΔΙΕΓΕΡΣΗ

Η αλληλεπίδραση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μέσα στον νευρομυϊκό ιστό, οδηγεί σε νευρική εκπόλωση και μυϊκές συσπάσεις.

Ανάλογα με την επιλεγμένη συχνότητα διέγερσης μπορεί να επιτευχθεί μυϊκή ενδυνάμωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Το υψηλής έντασης ηλεκτρομαγνητικό πεδίο βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στην προσβεβλημένη περιοχή και υποστηρίζει την δημιουργία των αγγείων και του πώρου.

Επομένως βοηθά στην προοδευτική δημιουργία του χόνδρου και την ανακατασκευή των οστών.

ΜΕΙΩΣΗ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η μείωση του αυξημένου μυϊκού τόνου επιτυγχάνεται επηρεάζοντας σε νωτιαίο επίπεδο τον έλεγχο του μυϊκού τόνου.

Αυτός ο μηχανισμός ενδείκνυται για την θεραπεία παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είναι και η σπαστικότητα.