19 Δεκεμβρίου 2019


Φυσικοθεραπευτής: Ο ειδικός στην κίνηση και την άσκηση


Το άρθρο αυτό στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για την συνεισφορά του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή στην υγεία των ανθρώπων μέσω της κίνησης.

Οι φυσικοθεραπευτές γνωρίζουν πολύ καλά την ανατομία, φυσιολογία και κινησιολογία του ανθρωπίνου σώματος και εκπαιδεύονται πάνω στην κίνηση και την αξιολόγηση του σώματος, και παρεμβαίνουν στις περιπτώσεις που χρειάζεται, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το άτομο που αποκαθιστούν.

Ένας φυσικοθεραπευτής στοχεύει πάντα στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που παρουσιάζει ένα άτομο λόγω κάποιου προβλήματος. Τα συμπτώματα ποικίλουν αναλόγως με το πρόβλημα του καθενός, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν περιορισμό στην κίνηση και πόνο σε κάποια περιοχή του σώματος.


Πριν την αποκατάσταση του οποιουδήποτε προβλήματος, ο φυσικοθεραπευτής κάνει μία μηχανική αξιολόγηση του ασθενή. Σε αυτή, γίνεται παρατήρηση της όρθιας και καθιστικής στάσης του ατόμου, αλλά αξιολογείται και η κίνησή του. Τα χαρακτηριστικά που αξιολογούνται είναι η τροχιά της κίνησης, δηλαδή αν υπάρχει όλη η φυσιολογική για το κάθε άτομο κινητικότητα της άρθρωσης, η ποιότητα της κίνησης και η παραγωγή πόνου κατά την κίνηση ή μετά από αυτή. Άλλοι παράγοντες που συναξιολογούνται είναι η ισορροπία του σώματος και ο συντονισμός των κινήσεων, αν υπάρχει με άλλα λόγια ομαλότητα και σωστή συνεργασία των αρθρώσεων του σώματος που συμμετέχουν σε μία κίνηση.

Από την παραπάνω αξιολόγηση και το ιστορικό του ασθενούς ο φυσικοθεραπευτής οδηγείται σε κάποια συμπεράσματα και βάση αυτών φτιάχνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης, προκειμένου να βοηθήσει τον ασθενή του να απαλλαγεί από τα δυσάρεστα συμπτώματα που βιώνει. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα της άσκησης του κάθε ασθενή είναι δυναμικό και αλλάζει όταν επιτυγχάνονται οι επιμέρους στόχοι του. Η καλή συνεργασία μεταξύ φυσικοθεραπευτή και ασθενή επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα


Από ότι μπορεί να συμπεράνει εύκολα κανείς, ο φυσικοθεραπευτής μέσω της στοχευμένης άσκησης μπορεί να συμβάλλει στη θεραπεία μιας πληθώρας προβλημάτων, όπως είναι τα μυοσκελετικά, νευρολογικά και αναπνευστικά προβλήματα.

            Αυτό που όμως είναι πιο σημαντικό από όλα και όχι τόσο οικείο στους περισσότερους ανθρώπους είναι ότι ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να προλάβει παθολογικές καταστάσεις. Ως επιστήμονες υγείας εστιάζουν στην πρόληψη αντί την αποκατάσταση. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να αξιολογήσει και υγιή άτομα και να τα συμβουλέψει ως προς την άσκησή τους ώστε να προλάβει την εκδήλωση προβλημάτων υγείας. Ως ειδικός στην κίνηση, μπορεί να παρατηρήσει μικρές μη ανιχνεύσιμες δυσλειτουργίες στο σώμα του υγιούς ατόμου, που όμως λόγω των πιεστικών καθημερινών υποχρεώσεων, των εξοντωτικών ωραρίων εργασίας, του έντονου στρες και της κακής στάσης του σώματος, κάποια στιγμή στο μέλλον, θα συντελέσουν στην εκδήλωση παθολογικών καταστάσεων.

            Η εξατομικευμένη άσκηση που γίνεται με συστηματικό πρόγραμμα βοηθάει στη διατήρηση της γενικότερης κατάστασης υγείας. Ένας φυσικοθεραπευτής μπορεί να οργανώσει ένα πρόγραμμα άσκησης βασισμένο στις σωματικές ανάγκες του ατόμου και λαμβάνοντας πάντα υπόψη του τον διαθέσιμο χρόνο που έχει το κάθε άτομο, αλλά και τις υπόλοιπες φορτίσεις στη διάρκεια μιας περιόδου. Ενδεικτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα άτομο που κάνει καθιστική εργασία γραφείου θα μπορούσε να ασκηθεί λίγο πιο έντονα από ένα άτομο που κάνει χειρωνακτική εργασία ή η δουλειά του περιλαμβάνει πολλές ώρες ορθοστασίας και το οποίο μάλλον θα χρειάζεται πιθανόν ένα πρόγραμμα άσκησης με μικρότερες φορτίσεις και περισσότερες διατατικές ασκήσεις. Όπως και να έχει το κάθε άτομο έχει τις δικές του ανάγκες, οι οποίες μπορεί να ποικίλουν κατά περιόδους. Η επικοινωνία μεταξύ φυσικοθεραπευτή και ασκούμενου είναι βασική για τις καλύτερες επιδόσεις του προγράμματος άσκησης.


Οι φυσικοθεραπευτές είναι οι κατάλληλοι επαγγελματίες για να προάγουν έναν υγιή τρόπο ζωής που περιλαμβάνει την κίνηση του σώματος μέσω της εξατομικευμένης άσκησης, ώστε να προλάβουν τα διάφορα προβλήματα υγείας που προέρχονται από την ακινησία και τη λανθασμένη στάση του σώματος.


ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ !!!


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ !!!


ΚΑΝΕΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ !!!