Εξ αποστάσεως Συμβουλευτική Ασθενών


Δυνατότητα παρακολούθησης ασθενών μέσω του διαδικτύου. Το κέντρο μας αναλαμβάνει να συντονίζει τα προγράμματα άσκησης ασθενών που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν τη δυνατότητα να έρχονται δια ζώσης στο χώρο μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω του οποίου ο ασθενής έρχεται σε επαφή με τον φυσικοθεραπευτή. Η διαδικασία ξεκινάει με τη λήψη ιστορικού και συνέντευξης του ασθενή. Στη συνέχεια θέτονται από κοινού οι στόχοι του προγράμματος. Το πρόγραμμα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ασθενή, το οποίο μετά την πρώτη εφαρμογή του επαναξιολογείται. Φυσικά, υπάρχει διαρκής υποστήριξη από το εξειδικευμένο προσωπικό μας, καθώς και η δυνατότητα της φυσικής παρουσίας μας στον χώρο του ασθενή αν εκείνος το επιθυμεί.

Η συχνότητα εφαρμογής του προγράμματος εξαρτάται από την περίπτωση του κάθε ασθενή.